Možda situacija i ne bi bila toliko stravična kada bi samo mladi bili u teškoj situaciji za pronalazak posla… Međutim, situacija, ne samo da je loša, dapače, grozna je, kada su u pitanju ljudi koji su već zasnovali svoje obitelji, a njihove firme propadnu, gazde odluče da su postali tehnološki višak, a oni imaju samo tri opcije. Prva ili A opcija je kukati nad vlastitom sudbinom (suosjećamo i sami da je nikakva) te završiti na ulici. Pod B vam se nudi odlazak iz zemlje (no nitko ne garantira blistavu budućnost u inozemstvu, jer ipak si „došljo“) i pod C – […]